Utdanningsprogram for sykepleiere

Global Working har designet og utviklet et profesjonelt utdanningsprogram for spanske sykepleiere. Etter gjennomført utdanning, er sykepleierne kvalifiserte til å jobbe i offentlige institusjoner i Norge.

Før en sykepleier blir utvalgt til å gjennomføre denne utdanningen, går de gjennom flere runder med intervjuer og tester med våre psykologer. Kun de som gjenstår etter endt seleksjon mottar tilbud om å starte utdanningen.

Gjennom denne utdanningen, mottar sykepleierne mer enn 650 timer med undervisning i norsk, noe som gir de et språklig nivå tilstrekkelig til å føre en samtale, forstå og gjøre seg forstått. I tillegg mottar de ekstra undervisning i helsefaglig språk og et kurs i norsk sykepleie i praksis.

Vårt mål er ikke bare at kandidaten skal oppnå høyest mulig språklig nivå, men at de skal være best mulig forberedt på alle måter på sitt nye liv i et nytt land. De mottar derfor i tillegg paralelt med utdanningen; personlig oppfølging av psykologer, seminarer i personlig utvikling, kulturelle seminarer og teambuilding.

Våre beste referanser er de som har gjennomført utdanningen med oss og kan med egne ord fortelle sin historie.

Totalt har vi rekruttert mer enn 1000 sykepleiere til norsk helsesektor!

Nedenfor kan man se et utvalg av våre videoer av sykepleiere etter omtrent ca 450 timer gjennomført kurs.

Iris

Ramiro

Alejandro

Cristina

Miguel

Lina